• 1. Like Fanpage
  • 2. Tag 3 người bạn vào post sự kiện trên fanpage
  • 3. Chụp hình kết quả bước 1 và 2, inbox admin Fanpage để được cấp tài khoản thi đấu